Forsiden   |   Om oss    Vi tilbyr    Bilder    Kontakt oss    Kart    Linker
Velkommen til Fonbekk gård
Lørdag 16 Februar 2019

Vi tror at nærhet til:

  • dyr og natur
  • læring gjennom praktiske erfaringer
  • mestring i arbeidsoppgaver
  • mestring i sosiale sammenhenger
  • et meningsfylt sosialt fellesskap
fører til utvikling for alle.

Vår visjon er: MESTRING OG TRIVSEL FOR ALLE

Om gården:

Fonbekk er en forholdsvis liten gård på Romerike. Vi har 126 daa dyrket mark, og ca. 180 daa skog. Gården drives økologisk. Vi har et allsidig husdyrhold med kuer, sauer, høner, kaniner, katter, en gris og gårdshunden Burre. I tillegg har vi en hest og leier ut stallplass til en hest. Gården er omgitt av et gammelt kulturlandskap og vi har bl. a. flere gravhauger på gården.

Foruten låven med fjøs og stall, bolighus har vi et stabbur på tunet som vi bruker til måltider, til innen - dørsaktiviteter og til overnatting for de som benytter seg av våre tilbud.